ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI STEJARU
 
loc. Stejaru , str Principala . nr. 7 , cod postal 827215; tel: 0240/564833;0240/564809 ; fax: 0240/564990; e-mail: primaria_stejaru@yahoo.com       

harta site:  Administraţie >>> Primar

  Primar Viceprimar Secretar Funcționari Declaraţii de Avere şi Interese Legislaţie  

Comuna Stejaru: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Dispozitia nr.189 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 Trim. IV cu suma de 20,75 mii lei 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
2 DISPOZITIA NR. 192 privind virarea de credite in cadrul aceluiasi capitol 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141894000019-12-2014
3 DISPOZITIA NR.53 Privind actualizarea componentei compartimentului intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica in cadrul Primariei comunei Stejaru 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
4 DISPOZIŢIA NR. 52 Privind desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse , de servicii si de lucrari de complexitate redusa precum si desemnarea comisiei de receptie pentru receptionarea contractelor de furnizare de produse , de servicii si de lucrari de comp 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
5 Anexa nr.1 la Dispoziţia nr.67 din12.12.2016 - PRECIZĂRI privind modul de desfăşurare a acţiunii de inventariere 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
6 Dispoziţia Primarului Nr 98/2017 privind adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, pricipiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148952880015-03-2017
7 dispozitie de convocare sedinta Consiliul Local Stejaru 26.07.2017 2017 7 Uda Zoita admin 150058440021-07-2017
8 dispozitia primarului nr. 163 din 24.08.2017 2017 8 Uda Zoita admin 150352200024-08-2017
9 dispozitia nr. 166 din04.09.2017 proivind convocarea consiliului local Stejaru 2017 Uda Zoita admin 150447240004-09-2017
10 dispozitie convocare sedinta CL STEJARU 2017 Uda Zoita admin 150542280015-09-2017
11 dispozitie convocare cl stejaru 2017 Uda Zoita admin 150766920011-10-2017
12 dispoztia 193 din 23.11.2017 2017 Uda Zoita admin 151138800023-11-2017
13 dispozitie convocareCL Stejaru in sedinta publica ordinara 2017 Uda Zoita admin 151311600013-12-2017


Primarul Comunei STEJARU, dl NICOLAIE N. GIOGA


NICOLAIE N. GIOGA , 46 de ani


Profesia de baza: mecanic agricol
Nivelul studiilor: Liceu
(Liceul agroindustrial Topolog )


Formaţiunea politică: PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
Primar, la primul mandat

 Legislatie
 Dispozitii ale primarului
 Strategia de dezvoltare
 Comunicate
 Bugetul local
 ...trimite un mesaj

Legea 17/2014
(Vânzare teren extravilan)
-norme, acte necesare, publicaţii

Registrul electronic pentru evidenţa ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan
Publicate recent:

Anunţuri achiziţie

  •  - proiect program achizitii publice;

Anunţuri evenimente locale

  •  - ANUNŢ - procedură de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: SUPLIMENTARE SURSĂ DE APĂ -PUŢURI FORATE, CONDUCTE DE ADUCŢIUNE ŞI BRANŞAMENTE , INSTALAŢII ELECTRICE ÎN COMUNA STEJARU, JUDEŢUL TULCEA;


Financiar/Contabil - Bugetul iniţial

  • 09-08-2017 - Buget iniţial;

Financiar/Contabil - Rectificare de buget

  • 01-11-2017 - Rectificare de buget;

Financiar/Contabil - Situaţie financiară trimestrială

  • 09-08-2017 - Situaţie financiară trimestrială;

Financiar/Contabil - Indicatori Venituri şi Cheltuieli

  • 09-08-2017 - Indicatori (Venituri şi Cheltuieli);

Financiar/Contabil - Listă investiţii

  • 10-11-2016 - Situaţie investiţii;

Financiar/Contabil - Plăţi restante

  • 09-08-2017 - Plăţi restante;

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2018 Primaria Stejaru - Toate drepturile rezervate