ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI STEJARU
 
loc. Stejaru , str Principala . nr. 7 , cod postal 827215; tel: 0240/564833;0240/564809 ; fax: 0240/564990; e-mail: primaria_stejaru@yahoo.com  



     

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Stejaru: Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora

Nr crt
Directorul
Anul
Perioada
Cine a postat
Functia
Data postarii
buget_rectificat:
  |-HCL APROBARErectificare buget 23.10. 2014.pdf
  |-HCL APROBARErectificare buget nr.33 din 16.12. 2014.pdf
2014 luna 12 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2015-01-06
buget_rectificat:
  |-HCL nr.16 DIN 29.02.2016 RECTIFICARE BUGET .pdf
2016 luna 3 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2016-03-16
buget_rectificat:
  |-rectificare_buget_mai_2017.pdf
2017 luna 5 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-08-09
buget_rectificat:
  |-HCL 63 rectificare buget servicii publice.pdf
  |-HCL 70 2017 rectificare buget.pdf
  |-HCL 69 2017 rectificare buget .pdf
2017 luna 10 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-11-01




 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Stejaru - Toate drepturile rezervate