ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI STEJARU
 
loc. Stejaru , str Principala . nr. 7 , cod postal 827215; tel: 0240/564833;0240/564809 ; fax: 0240/564990; e-mail: primaria_stejaru@yahoo.com       

harta site: Finanțe Publice Locale >>> Proiecte ale bugetelor

  Indicatori Venituri si Cheltuieli Proiecte ale bugetelor Bugete aprobate inclusiv anexe ale acestora Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare anuale Situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale Plăţi restante Bugetul general consolidat Registrul datoriei publice locale Programul de invesţitii publice  

Comuna Stejaru: Proiecte ale bugetelor

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Proiect de hotarire Privind acordul de principiu pentru efectuarea schimbului de teren in suprafata de 11.671 mp in vederea realizarii proiectului de construire a unui parc eolian in comuna Stejaru , in baza contractului de asociere in participatiune cu SC. Ecoenergia 2013 2 UDA ZOITA SECRETAR 136027440008-02-2013
2 Proiect de hotarire Proiect de hotarire privind aprobarea Actului Aditional la contractul de asociere in participatiune NR. 1876/14.09. 2006 incheiat cu SC. Ecoenergia SRL in anul 2006 2013 2 UDA ZOITA SECRETAR 136027440008-02-2013
3 act aditional 2013 2 UDA ZOITA SECRETAR 136027440008-02-2013
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Stejaru - Toate drepturile rezervate