ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI STEJARU
 
loc. Stejaru , str Principala . nr. 7 , cod postal 827215; tel: 0240/564833;0240/564809 ; fax: 0240/564990; e-mail: primaria_stejaru@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Dispoziţii ale Primarului

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Stejaru: Dispoziţii ale Primarului

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Dispozitia nr.189 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Stejaru pe anul 2014 Trim. IV cu suma de 20,75 mii lei 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141824880011-12-2014
2 DISPOZITIA NR. 192 privind virarea de credite in cadrul aceluiasi capitol 2014 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 141894000019-12-2014
3 DISPOZITIA NR.53 Privind actualizarea componentei compartimentului intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica in cadrul Primariei comunei Stejaru 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
4 DISPOZIŢIA NR. 52 Privind desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse , de servicii si de lucrari de complexitate redusa precum si desemnarea comisiei de receptie pentru receptionarea contractelor de furnizare de produse , de servicii si de lucrari de comp 2015 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142464240023-02-2015
5 Anexa nr.1 la Dispoziţia nr.67 din12.12.2016 - PRECIZĂRI privind modul de desfăşurare a acţiunii de inventariere 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148175280015-12-2016
6 Dispoziţia Primarului Nr 98/2017 privind adoptarea declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, pricipiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 2017 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148952880015-03-2017
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2017 Primaria Stejaru - Toate drepturile rezervate